skip to Main Content
Overeenkomst (kinder)boerderijen Amsterdam

Overeenkomst (kinder)boerderijen Amsterdam

De afgelopen anderhalf jaar zijn wij van Stadsboerderij Zimmerhoeve druk in gesprek geweest met de gemeente Amsterdam en alle andere (kind)boerderijen in Amsterdam. Wat begon als een netwerkbijeenkomst om met andere boerderijen van gedachten te wisselen over dierenwelzijn op kinderboerderijen heeft geresulteerd tot het tekenen van een overeenkomst met duidelijke richtlijnen over het houden van dieren en alles wat daarbij hoort. Boerderijen in Amsterdam hebben verschillende functies: recreatief, educatief, sociaal, re-integratie of als leerbedrijf. De overeenkomst is, of ze nou groot of klein zijn, ze houden allemaal dieren.

Eerst is er een inventarisatie gemaakt waar de verbeterpunten wat betreft dierenwelzijn lagen. De gemeente heeft dit opgepikt en heeft er bij ons op de boerderij voor gezorgd dat de weilanden werden geverticuteerd en opnieuw werden ingezaaid. Blije geiten en schapen dus!

Vervolgens hebben we met elkaar besproken wat er belangrijk, en haalbaar is. Daarbij gebruik makend van een aantal richtgevend informatiebronnen zoals het kinderboerderijenbesluit, het SKBN keurmerk en het beter boeren besluit. Na aanleiding van verschillende bijeenkomsten is er een document gekomen waar 18 kinderboerderijen in Amsterdam achter staan. Met deze overeenkomst onderschrijven de kinderboerderijen de uitgangspunten en kwaliteitseisen die gezamenlijk zijn opgesteld om het dierenwelzijn op de eigen boerderij duurzaam te behouden en te verbeteren.

Back To Top