skip to Main Content
West Begroot

West begroot

Stadsboerderij Zimmerhoeve wil graag vergroenen, help je ons daarbij?
Je kan stemmen op de website van West begroot.
Hieronder ons plan voor de boerderij:

Stadsboerderij Zimmerhoeve als groen centrum voor de buurt!

Stadsboerderij ontvangt veel bezoekers, jong en oud, arm en rijk. De boerderij ligt midden in een drukke wijk en heeft verbindingen met scholen, kinderdagverblijven en andere organisaties zoals buurtcentra en welzijnsorganisaties. Door de boerderij te verduurzamen laten we de bezoekers (jaarlijks 30 000 – 40 000) kennis maken met de vele mogelijkheden die er zijn en maken we inzichtelijk hoe belangrijk natuur en milieu is.

Educatie is waarom Stadsboerderij Zimmerhoeve bestaat. Mede hierom willen we een buitenlokaal realiseren, waar kinderen (en volwassenen) uit de buurt in de buitenlucht les kunnen krijgen. In de bijentuin, kunnen er kleine groepjes worden onderwezen: alle lessen hebben iets met groen te maken!
Daarnaast willen we een laagdrempelig, visueel interactief ‘pad’ over de boerderij: langs de weides en over het erf willen we de peuters en buitenlandse (groot)ouders nieuwsgierig maken en uitdagen om het ‘pad’ te volgen. Door middel van plaatjes, symbolen en trefwoorden leren ze over alles wat met de boerderij, haar dieren en natuur en milieu te maken heeft.

Een aantal dierverblijven worden bedekt met groene dakens, dit trekt insecten aan en neemt regenwater op. Daarnaast zouden we graag de weides willen vergroenen met o.a. eik, linde, lijsterbes, walnoot en meidoorn. Struiken mogen uiteraard niet ontbreken, te denken valt aan de hazelaar, vlierbes, aalbes of krent. Het plaatsen van eetbaar groen is educatief, vragen als hoe groeit een walnoot of een krent worden hierdoor beantwoordt.
Hoe groter de diversiteit aan planten in de weides, hoe groter de diversiteit aan vruchten en bessen wat zorgt voor meer insecten en meer vogels. Vogels leveren een waardevolle bijdrage aan het beheersen van insectenpopulaties en helpen bij het verspreiden van het zaad van talloze planten.

Een zoelpoel of wadi voor de varkens, belangrijk omdat ze meer van hun soorteigen gedrag kunnen vertonen. Ze kunnen scharrelen, verkoeling zoeken en heerlijk zoelen! De vijver met beplanting trekken weer verschillende vogels en insecten aan.
Sinds een aantal jaar liggen er zonnepanelen op de daken van de boerderij, om inzichtelijk te maken aan de bezoekers hoeveel energie er nodig is bijvoorbeeld om je telefoon op te laden of 10 minuten te douchen willen we dat er een bord komt bij de ingang. Leuk voor iedereen om te zien wat een dag zon aan energie oplevert.Deze unieke plek in West kan nog veel meer mensen bereiken door te vergroenen,
stem dus op Stadsboerderij Zimmerhoeve!Bedankt, namens alle medewerkers van Stadsboerderij Zimmerhoeve

Back To Top