skip to Main Content
Vogelgriep

Vogelgriep

Maatregelen Stadsboerderij Zimmerhoeve

Update 21 december 2016
Wanneer je bij ons op de boerderij komt zal je zien dat je bezoek bij de geitenweide ophoudt. Dit is omdat er vastgesteld is dat bezoeker en dieren gepaste afstand moeten houden tot de kippen. Ook de schapen en geiten die dagelijks langs de kippen lopen worden op afstand gehouden door middel van een hekwerk.

Heb je nog vragen over de vogelgriep? Kijk dan op deze pagina.

Er is weer vogelgriep geconstateerd in Nederland, dit heeft voor de kippen op Stadsboerderij Zimmerhoeve een aantal consequenties. Omdat er een afschermplicht van kracht is hebben we zeil om het kippenhok gespannen, dit is om ervoor te zorgen dat trekvogels (mogelijke dragers van het virus) niet bij onze kippen kunnen komen. Ook in de verzorging hebben we een aantal dingen aangepast: twee vaste medewerkers zullen de kippen verzorgen. Wanneer ze het hok in gaan doen ze andere kleren en schoenen aan zodat de kippen niet in contact komen met ‘kleren van buiten’. Allemaal om insleep van het virus te voorkomen. Onderstaand een bericht van de rijksoverheid, klik hier voor het hele bericht.

Maatregelen tegen vogelgriep

Als er vogelgriep uitbreekt, neemt de Rijksoverheid maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Bijvoorbeeld met een vervoersverbod van pluimvee.

Laatste uitbraken vogelgriep

De staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken heeft op woensdag 9 november 2016 voor heel Nederland een ophok- en afschermplicht ingesteld. Dit geldt voor alle bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees, eieren of andere producten en voor het uitzetten in het wild.

De maatregel is uit voorzorg genomen nadat er in een aantal Europese landen bij wilde vogels hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 is aangetroffen.

Voorkomen van besmetting vogelgriep

Vogelgriep kan via besmet pluimvee of transportmiddelen de Europese Unie (EU) binnenkomen. De EU heeft regelgeving om dit te voorkomen. Zo moeten veehouders en transporteurs van levende dieren hygiënische maatregelen nemen tegen vogelgriep.

De overheid controleert regelmatig gehouden pluimvee en vogels in het wild op antistoffen tegen het virus. Op deze manier is vogelgriep in een vroeg stadium te ontdekken. Verspreiding van het virus kan dan beperkt blijven (‘early warning programma’).

Vervoersverbod tegen verspreiding vogelgriepvirus

De overheid kondigt een vervoersverbod af binnen een bepaalde zone rond het bedrijf. Dit moet verspreiding van het virus voorkomen. Binnen de zone is vervoer van bijvoorbeeld pluimvee, eieren en pluimveemest verboden. Het vervoersverbod geldt mogelijk ook voor andere dieren, zoals koeien en varkens.

Afschermplicht pluimvee

Binnen de ingestelde zone moeten pluimveehouders hun dieren afschermen (afschermplicht). Ze moeten ervoor zorgen dat hun pluimvee geen contact kan hebben met in het wild levende dieren. Of met ander gehouden pluimvee. Ook mogen ze geen contact hebben met uitwerpselen van andere vogels.

Ook voor hobbymatig gehouden pluimvee kan een afschermplicht ingesteld worden.

Back To Top