skip to Main Content
Workshop: Planten Samenstellen In Een Gezonde Bodem

Workshop: planten samenstellen in een gezonde bodem

Leer nu permacultuur beplantingsplannen (plantgildes) maken en uitvoeren, en de bodemgesteldheid verbeteren door composteren, mulchen en mesten.
Deze gratis workshop is speciaal bedoeld voor mensen die in de volle grond kunnen tuinieren, en sluit aan op ons project buurtcomposteren, waarin wij buurtbewoners aanmoedigen hun groenten- en fruitafval bij ons in te leveren.

Zaterdag 21 mei
11.00 – 14.00
Stadsboerderij Zimmerhoeve
Schimmelstraat 44

Opgeven via info@zimmerhoeve.nl

Back To Top