skip to Main Content

De Zimmerhoeve ligt ingeklemd tussen de huizen en het water, dus verder uitbreiden zit er helaas niet in. Het terrein moet daarom zo optimaal mogelijk worden benut, terwijl de indeling ervan ongeveer hetzelfde moet blijven. Er kan niet zomaar ineens een hele wei voor iets anders dan begrazing worden ingericht. Wel kunnen we de weideranden en verloren hoekjes beter gaan benutten.

Daarbij staat het verbeteren van het welzijn van onze boerderijdieren voorop.
Er worden klim- en speelobjecten in de kooitjes, hokken en weides geplaatst, en we hebben binnenkort een heuse verplaatsbare kippentractor waar de kippen overdag in kunnen rondstruinen.

We maken plannen voor een extra knabbelheg voor de schapen en geiten langs de weideranden. De beplanting in deze strook zal o.a. bestaan uit bessenstruiken voor vogels, een eikenboom voor de varkens, en een lindeboom voor de bijen. Wanneer deze struiken en bomen groter worden geven ze tevens beschutting en meer schaduw voor onze grazers.

Back To Top