Bestuursleden gezocht

Taakomschrijving

De stichting beheerd en exploiteert de stadsboerderij op het Zimmerterrein waarbij twee vakkrachten de dagelijkse leiding hebben over vrijwilligers, dieren en planten. Stadsboerderij Zimmerhoeve heeft als doel het laten kennismaken van de bezoekers met natuur en milieu, het boerenbedrijf en de voedselketen.

-jaarlijks indienen subsidie aanvraag (en)

-opstellen begroting/ zorg dragen voor bespreking en goedkeuring balans en jaarrekening

-overleg met externe administratie.

-overleg met portefeuille houder en subsidie/beleidsambtenaar.

-overleg met gebouw beheerder.

-deelnemen aan (buurt) vergadering over het Zimmerterrein.

-overleg met salaris administratie en opstellen arbeidsovereenkomsten.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
Het is een pre als je al contacten hebt binnen stadsdeel West. Vaardigheden die van belang zijn binnen dit bestuur; communicatief sterk, kunnen samenwerken, verantwoordelijkheidsgevoel, flexibel, affiniteit met natuur en milieu, punctueel, ondernemend.

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?
Je zet je in voor een unieke stadsboerderij in Amsterdam west. Jaarlijks bezoeken zo’n 40 000 mensen de boerderij. Educatie is een belangrijk onderdeel waar veel aandacht aan wordt besteedt.
Zowel passief, via informatieborden, als actief via binnen- en naschoolse activiteiten. Ook is de boerderij een plek waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek vinden om zichzelf, voor zover nodig, te ontwikkelen.

Werktijden
Ongeveer 8 vergaderingen per jaar, tijden in overleg. Bijeenkomsten zijn soms in het weekend.