skip to Main Content

SKBN keurmerk

Een kinderboerderij is een bedrijf dat, net zoals andere bedrijven, aan wettelijke en kwaliteitsvoorschriften moet voldoen. Om dit te kunnen toetsen, heeft de vSKBN het Keurmerk Kinderboerderijen ontwikkeld.

Deze professionalisering heeft als doel om de kwaliteit van kinderboerderijen te verhogen om de continuïteit van kinderboerderijen in de toekomst te kunnen waarborgen. Ondanks de bedrijfsmatige aanpak van een keurmerk en daarmee de professionalisering van de branche, moet wel de gemoedelijke, recreatieve sfeer die de kinderboerderij uitstraalt blijven bestaan.

In het Keurmerk is alle wet- en regelgeving te vinden waar de kinderboerderij aan moet voldoen. Zoals de Arbowet voor het personeel en de Wet Dieren voor de dieren. Daarnaast zijn er een aantal criteria opgenomen op het gebied van hygiëne en dierenwelzijn. Bijvoorbeeld dat bezoekers niet bij de mesthoop kunnen, nieuwe en zieke dieren in quarantaine geplaatst worden en dieren op de juiste manier gehouden worden. Met het Keurmerk Kinderboerderijen kan de kinderboerderij aantonen dat ze voldoet aan de wet- en regelgeving en een veilige en verantwoorde plek is voor bezoekers, medewerkers en natuurlijk voor de dieren!

Wij zijn 23 september gekeurd, we hebben drie maanden om nog wat kleine aanpassingen te doen en dan komen ze kijken of we keurmerk waardig zijn.

 

 

 

 

 

 

Back To Top