skip to Main Content

Rabobank Stimuleringsfonds

De Rabobank stimuleert projecten met een maatschappelijk of economisch doel. Onder meer door kennis, faciliteiten of een financiële bijdrage te leveren.

De Rabobank steunt de Zimmerhoeve met de sponsoring van het buitenleslokaal.Hier kunnen kinderen in de buitenlucht alles leren over de natuur.

In het blad rabo & co:

Back To Top