skip to Main Content

Organisatie

Stadsboerderij Zimmerhoeve valt onder Stichting Zimmerhoeve. Aan het hoofd van deze stichting staat het bestuur. De Stadsboerderij heeft als doel het laten kennismaken van de bewoners van Amsterdam Oud West met natuur en milieu, het boerenbedrijf en de voedselketen. Het bestuur stuurt de drie betaalde krachten aan, bedrijfsleider, dierverzorger en educatief medewerker. Stadsboerderij Zimmerhoeve heeft een ANBI status. Dit zijn Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) die kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. RSIN nummer van Stichting Zimmerhoeve is 8099 40 024.

Bestuursleden mei 2022:

Ingrid Remeijssen
Niels Heijdenrijk

In september 2017 hebben de Amsterdamse kinderboerderijen een gezamenlijk convenant ondertekend. Met deze overeenkomst onderschrijven de kinderboerderijen de uitgangspunten en kwaliteitseisen die gezamenlijk zijn opgesteld om het dierenwelzijn op de eigen boerderij duurzaam te behouden en te verbeteren. Lees de overeenkomst hier.

Geschiedenis

Al in de jaren 70 werden er op het braakliggend terrein van de voormalige ijzergieterij J. Zimmer en Zn. dieren gehouden. Voor veel buurtbewoners is het Zimmerterrein nog steeds bekend onder de naam “het landje van Ome Kick”. In september 1982 verwoestte een brand de oude gebouwtjes van de boerderij.

Begin jaren negentig groeide de Stadsboerderij uit haar voegen. Van een eenvoudige voorziening met wat geitjes en kippen had de boerderij zich ontwikkeld tot een druk bezocht middelpunt van de buurt. Besloten werd om een nieuwe boerderij te bouwen. Na veel passen en meten, plussen en minnen was het Dierendag 1996 dan eindelijk zover: vol trots werd de nieuwe boerderij geopend. Compleet met een echt klaslokaal, toilet, verwarming, beter begaanbare stallen en een volwaardige beheerdersruimte.

Back To Top