skip to Main Content
Vragen over huisdieren en het coronavirus

Zijn er in Nederland (huis)dieren besmet met het coronavirus?

In Nederland zijn er een paar gevallen bekend van dieren met het coronavirus. Bij 1 hond zijn antistoffen tegen het virus aangetroffen. Dit betekent dat de hond besmet is geweest met het virus. Daarnaast is het virus aangetroffen bij enkele nertsenbedrijven waar dieren luchtweg- en darmklachten hadden. Er wordt nog onderzoek gedaan naar hoe de dieren op de bedrijven besmet zijn geraakt. Ook bij enkele katten die aanwezig waren op 1 van deze bedrijven zijn antistoffen tegen het virus aangetroffen.

Kunnen huisdieren besmet raken met het nieuwe coronavirus?

De kans is erg klein dat huisdieren besmet raken met het coronavirus. Op dit moment zijn er enkele meldingen van honden en katten in Hongkong, New York en België die positief getest zijn op het virus. Ook in Nederland zijn een hond en enkele katten besmet geweest met het virus. Daarnaast zijn er experimentele onderzoeken gedaan waarbij dieren opzettelijk zijn besmet met het virus. Het is gebleken dat naast honden en katten ook fretten, hamsters en konijnen geïnfecteerd kunnen raken. Er zijn nog geen natuurlijke besmettingen van fretten, hamsters of konijnen bekend.

Hoe kunnen huisdieren het virus oplopen?

Het is onbekend hoe huisdieren het virus kunnen oplopen. De 2 honden in Hongkong en de katten in België en New York waren van COVID-19-patiënten. Ook de hond in Nederland was van een patiënt met het coronavirus. De Nederlandse katten waren aanwezig op het nertsenbedrijf waar eerder besmettingen bij nertsen waren gevonden. Het is niet bekend hoe zij de infectie hebben opgelopen.

Kunnen (huis)dieren het virus overdragen naar dieren of mensen?

In Nederland wordt onderzoek gedaan naar mogelijke dier-op-mensbesmettingen. Deze besmettingen hebben plaatsgevonden op nertsenbedrijven waar nertsen besmet waren met het virus. Medewerkers van de bedrijven hebben de nertsen verzorgd toen nog niet bekend was dat de dieren besmet waren. Mogelijk hebben enkele medewerkers via de nertsen het virus opgelopen. Inmiddels worden medewerkers van besmette nertsenbedrijven geadviseerd persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. De kans dat dieren in huishoudens besmet raken met het virus en een rol spelen in de verspreiding van het virus is heel klein. En op dit moment veel kleiner dan de kans dat mensen elkaar besmetten.

Wat zijn de ziekteverschijnselen van het coronavirus bij huisdieren?

Het aantal dieren dat het coronavirus heeft is zo klein, dat het onbekend is wat de ziekteverschijnselen kunnen zijn. De enkele zieke dieren waarbij het virus is vastgesteld hadden benauwdheids- en/of diarreeklachten.

Kan ik mijn zieke huisdier laten testen op het coronavirus?

Wordt uw huisdier ziek en heeft het dier contact gehad met een patiënt met het coronavirus? Neem dan telefonisch contact op met uw dierenarts. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit besluit in samen met de dierenarts of er extra onderzoek wordt gedaan.

Kan mijn huisdier behandeld worden door de dierenarts?

Hiervoor geldt de algemene regel: als uw huisdier ziek is neemt u eerst telefonisch contact op met uw dierenarts.

 

Moet een huisdier met het coronavirus euthanasie krijgen?

Nee, euthanasie vanwege besmettingsgevaar hoeft niet. Heeft u klachten die passen bij het coronavirus en is uw huisdier ook ziek? Vermijd zoveel mogelijk het contact met uw zieke huisdier en laat het huisdier buiten niet los rondlopen. Neem zo nodig telefonisch contact op met de dierenarts.

 

Wordt er in Nederland onderzoek gedaan naar het coronavirus bij huisdieren?

De Universiteit Utrecht doet onderzoek naar infecties bij katten van COVID-19-patiënten. Uit eerder onderzoek is namelijk gebleken dat katten vatbaar zijn voor het coronavirus.

 

Adviezen voor de omgang met huisdieren

Mijn huisdier en ik hebben geen klachten. Hoe kan ik voorkomen dat mijn huisdier het virus oploopt?

U hoeft geen maatregelen te nemen. Volg de standaard hygiëneregels: was uw handen regelmatig en in ieder geval nadat u een dier heeft aangeraakt. Het dier mag gewoon naar buiten.

 

Mijn huisdier is ziek, maar ik heb geen klachten. Wat moet ik doen?

Dan is de kans zeer klein dat uw dier corona heeft. U hoeft geen maatregelen te nemen. Volg de standaard hygiëneregels: was uw handen regelmatig en in ieder geval nadat u een dier heeft aangeraakt. Het dier mag gewoon naar buiten. Overleg zo nodig met de dierenarts.

 

Ik heb klachten passend bij het coronavirus, maar mijn huisdier is niet ziek. Wat moet ik doen?

De kans is klein dat uw dier ziek wordt. Uit voorzorg worden enkele adviezen gegeven. Als u klachten heeft passend bij het coronavirus (neusverkoudheid, keelpijn, hoesten en/of koorts), blijf dan thuis en vermijd intensief knuffelen en contact met het dier (aaien mag wel). Laat als mogelijk iemand voor het dier zorgen. Goede hygiëne is en blijft belangrijk. Het huisdier mag gewoon naar buiten. Honden van mensen met bij COVID-19 passende klachten kunnen gewoon uitgelaten worden door mensen zonder klachten. De honden mogen tijdens het uitlaten in contact komen met andere honden.

 

Ik heb klachten passend bij het coronavirus en mijn huisdier is wel ziek. Wat moet ik doen?

Dan bestaat er een kleine kans dat het om een infectie van het coronavirus gaat bij het dier. Blijf thuis en vermijd intensief knuffelen en contact met het dier. Ook uw huisgenoten moeten uit voorzorg intensief contact met het zieke dier vermijden. Laat zo mogelijk een iemand anders voor het dier zorgen. Goede hygiëne is extra belangrijk. Laat het dier buiten niet los rondlopen. Honden moeten zo kort mogelijk (door iemand anders) worden uitgelaten. Als het dier ernstige benauwdheids- en/of diarreeklachten heeft, neem dan telefonisch contact op met de dierenarts. Die beoordeelt of de klachten van het dier passen bij het coronavirus.

 

Mag mijn kat nog naar buiten?

Katten en andere dieren kunnen gewoon naar buiten. Alleen zieke huisdieren van mensen met klachten of bevestigde COVID-19-patiënten moeten binnenblijven. De kans dat katten besmet raken met het virus en een rol spelen in de verspreiding van het virus onder mensen, wordt zeer klein geacht. Het grootste risico zit in de overdracht door contact tussen mensen onderling.

 

Kan ik de hond uitlaten?

Als u géén klachten heeft passend bij het coronavirus (keelpijn, verkoudheidsklachten, hoesten en/of koorts) kunt u gewoon de hond uitlaten. Als u wel een van deze klachten heeft, vraag dan iemand anders om uw hond uit te laten. Voor iedereen die de hond uitlaat geldt de basisregel om tenminste 1,5 meter afstand tot andere mensen te houden. Honden mogen tijdens het uitlaten in contact komen met andere honden.

Als uw hond ziek is en u heeft klachten passend bij corona, dan kan de hond kort worden uitgelaten voor het doen van zijn behoefte. Hierbij moeten de hygiënemaatregelen in acht worden genomen. U moet 1,5 meter afstand houden van andere personen. En u moet zorgen dat niemand uw zieke hond aanraakt.

Kan ik de hond uitlaten?

Als u géén klachten heeft passend bij het coronavirus (keelpijn, verkoudheidsklachten, hoesten en/of koorts) kunt u gewoon de hond uitlaten. Als u wel een van deze klachten heeft, vraag dan iemand anders om uw hond uit te laten. Voor iedereen die de hond uitlaat geldt de basisregel om tenminste 1,5 meter afstand tot andere mensen te houden. Honden mogen tijdens het uitlaten in contact komen met andere honden.

 

Kan ik nog knuffelen met mijn huisdier?

Als u zelf geen klachten heeft kunt u gewoon met uw huisdier knuffelen. Als u verkoudheidsklachten heeft of wanneer u corona hebt kunt u beter niet met uw dier knuffelen. Als in deze situatie ook uw huisdier ziek is, moeten ook alle huisgenoten het contact met dit zieke dier zo veel mogelijk vermijden.

 

Ik ben corona-patiënt en word opgenomen in het ziekenhuis. Wat moet ik doen met mijn huisdier?

U kunt uw huisdier door anderen laten verzorgen. Het is voldoende als zij zich houden aan de algemene hygiënemaatregelen voor omgang met huisdieren, zoals regelmatig handen wassen en niet laten likken. Als het niet mogelijk is dat anderen voor uw huisdier zorgen, breng uw huisdier dan onder in een dierenpension of zorg voor opvang ergens anders.

Is er een meldingsplicht voor COVID-19 bij huisdieren?

Om een goed beeld te krijgen van verdenkingen van COVID-19 bij dieren en testuitslagen bij dieren worden dierenartsen en laboratoria gevraagd om verdenkingen en positieve testuitslagen bij de NVWA te melden.

 

 

Back To Top